22.6.2013

H+ הסדרה הדיגיטלית

העלילה בקצרה – שתל נאנו בשם H+ פותח והושתל ברוב האנושות. הוא בו בזמן מתממשק עם הפעילות של הגוף הפיזי ומספק קישור קבוע לרשת. יום אחד מכה וירוס בשתלים, וכל מי שמושתל בו השתל מת, אלא אם כן הוא נמצא באזור שאין בו קליטה באותו זמן. הסדרה מספרת את הסיפורים שלפני ואחרי ש"זה" (או "האירוע") קרה.

העונה האחת שהופקה עד עכשיו מורכבת משמונה פרקים, שכל אחד מהם מורכב משש "אפיזודות" שאורכן נע בין שלוש לשמונה דקות (אורך רובן כחמש דקות). בתחילת כל אפיזודה מצוין איפה היא מתרחשת וכמה זמן לפני או אחרי "זה" היא מתרחשת. יחד האפיזודות יוצרות קווי עלילה אחדים שמתכנסים לאפיזודה האחרונה של הפרק האחרון, שלא במפתיע נקרא "סגירת מעגלים". מעגלים אמנם נסגרים בה, אבל היא בבירור הקדמה לעונה הבאה.

הכתיבה לא רעה, אבל הסיפור לא ממש חדשני. זהו סיפור אפוקליפסת טכנולוגיה מוכר למדי שהמסר שלו גם הוא מוכר למדי – התקדמו בזהירות. הכתיבה לא רעה, הדמויות כתובות היטב והסיפורים השונים מעניינים ומושכים לראות אותם. הסדר הלא לינארי של האפיזודות, הקפיצות בין זמנים, מקומות וקווי עלילה, מוסיפים ליכולת של הסדרה לרתק את הצופה. דבר אחד שלא מצא חן בעיניי הוא הנימות המיסטיות הבולטות של חלק מהעלילה שחורגות מהצביון הראליסטי הכללי שלה, ויש לקוות שיוסברו בעונה הבאה. חלק מההסברים ה"טכניים" קצת רעועים, אבל זה לא פגם יותר מדי בסדרה.

הדבר המעניין בסדרה H+ הוא דווקא הפורמט שלה. אפשר לראות את כל הסדרה כפי שהיא הועלתה לערוץ יוטיוב שלה, על פי סדר הפרקים והאפיזודות שתכננו היוצרים. יש שם גם פלייליסטים על פי דמויות, עם פרשנות, עם תוספות אינטראקטיביות וכן הלאה. אבל העובדה שכל הפרקים זמינים כעת ברשת (הם הועלו בזוגות באוגוסט של השנה שעברה) אפשרה ליוצרים לעשות דבר מה מעניין יותר.

באתר הסדרה אפשר להיכנס למפה של העולם, ושם יש שלוש אפשרויות צפייה – על פי אפיזודה, על פי קו הזמן, או צפייה בכול. כשתעמדו עם הסמן על אחד המיקומים שבהם מתרחשות אפיזודות יתגלה מעגל מחולק לשלושה – אייקון מצלמה לתמונות מתוך העולם של הסדרה הרלוונטיות למיקום, אייקון מסרטה לקטעי וידאו קצרים מתוך האפיזודות או אייקון דף לחומר כתוב (ראו תמונות למטה). החומר הכתוב יכול להיות הודעות לעיתונות, דיווחים עיתונאיים, קטעי יומן של הדמויות וכו'. כל החומר הנוסף שאפשר למצוא בדיסקים עם בונוסים שאנו רגילים למצו בסדרות.

המשמעות היא שאתם יכולים לבנות לעצמכם סדרה משלכם. אפשר להתעלם מהסדר שבו בחרו היוצרים להציג את האפיזודות ולראות אותה על קו הזמן של ההתרחשויות, או את כל האפיזודות שמתרחשות במיקום מסוים, או פשוט בסדר אקראי. לדעתי זהו הרעיון הכי חדשני של הסדרה והרעיון שהכי מצא חן בעיניי.


כל המיקומים מסומנים על מפת העולם

האופציות לאפיזודה מסוימת, אופצית צפייה על קו הזמן

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה